Ada Vijugica, buduća znanstvenica

2021-02-11


Ada je marljivo prvog proljetnog dana istraživala zvuke na koje zakriještat će vrana, no uto je grozan smrad opali po nosu, odvratan vonj nakostriješi joj kosu.
"Znanosti mi!" reče Ada zamišljeno češkajući bradu. "Što bi moglo biti uzrok tom stravičnom smradu?"
I tu započinje Adino neumorno istraživanje koje jedva prate njezini iscrpljeni roditelji. No, u trenu kada shvaćaju da Ada svakim danom postavlja sve više pitanja i da se ta glava promijeniti neće, daju joj svoju punu podršku i Ada Vijugica cvjeta kao znanstvenica. Ada je djevojčica koja sa zanimanjem gleda i istražuje svijet oko sebe. Stalno postavlja pitanja, zamara roditelje, radi eksperimente i donosi zaključke. Pitanja stvaraju nova pitanja i tako unedogled. Ada shvaća da nikada ne smije odustati od potrage za znanjem i da je znanje dio nas, ono što nas obogaćuje. 
Njezina znatiželja, ali i podrška obitelji i okoline, daju joj krila da se razvija.
Ada je inspirirana znanstvenicama poput Ade Lovelace i Marie Curie. Ona slavi žensku snagu i moć znanosti te je izvor inspiracije svim djevojčicama koje se žele baviti znanošću. Posebno danas, kada je tema žena u znanosti i više no aktualna, vjerujem da će svi oni koji imaju kćeri, nećakinje, sestre, u ovoj slikovnici pronaći motiv za sanjanje snova u stvarnosti i buđenje želje za znanjem.