Kad si velik, a oni bi da si malen

2022-05-22

Kad si velik, a oni bi da si malen

Pa se oči zatvaraju

Pa se usta iskrivljavaju

Pa se uši poklapaju

Kad si velik, a oni bi da si malen

Pa se riječi mijenjaju

Pa se gluhog telefona igraju

Pa se uloge pretvaraju

Kad si velik, a oni bi da si malen

Pa ti svoje predstavljaju

A tvoje umanjuju

Pa ti kažu da si naivan

Pa ti kažu da si lud

Pa ti kažu da ne znaš

Kad si velik, a oni bi da si malen

Pa ti lažu da si dvoličan

Pa ti lažu da si preobičan

Kad si velik, a oni bi da si malen

Ti još više narasteš

Oni se smanje pa te više ni ne vide.

Sada im nedostaješ

jer više nema hlada tvoje sjene

ispod koje su se skrivali.