Nisi poseban

2022-06-21

Ima ih koji vole i koji kažu da vole

Ima ih koji mrze, a koji kažu da ne mrze

Ima ih koji kažu hvala, a misle molim

Ima ih koji kažu mi, a misle samo ja

Ima ih koji lutaju, a kao znaju put

Ima ih koji idu ravno, a trebaju tražiti smjer

Ima ih, ima nas, ima te, ima me..

U svakome...u svima...u svemu...

Govori da kažeš, a ne da se pokažeš

Pokaži se da radiš, a ne da zaradiš

Zabljesni da se voliš, a ne da te zavole.

Nisi poseban

Nisi jedini

Nisi svemoguć

Baš si jednostavno svoj i nikakav drugačiji.

Sviđaš li se takav samome sebi?