Tema - empatija

2021-03-06

Je li predrasuda ili istina da su svi ljudi empatični?


Empatija podrazumijeva sposobnost razumijevanja emocija i ponašanja drugih osoba te uživljavanje u tuđe emocionalno stanje. Za razliku od osobina uvjetovanih genetskim faktorima (npr. inteligencija ili fizički izgled), empatija ne može sazrijeti "sama od sebe", već predstavlja vještinu koju djeca uče, koja se treba poticati i razvijati. To bi značilo da svaka osoba ima potencijal postati empatična, ali ako ne bude dovoljno razvijala vještinu empatije, neće ostvariti puni potencijal u tome smislu.


Je li predrasuda ili istina da je bolje "ne biti empatičan jer tako ti je lakše u životu"?


Želite li provjeriti koliko ste empatični, to možete učiniti ovim upitnikom (na engleskom jeziku) https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/take_quiz/empathy 

(University of California, Berkeley)